taxes-1027103_1920

27

lis

UWAGA na wysokie kary w zakresie obowiązku składania deklaracji

Od 2017 r. szykują się poważne zmiany w podatkach, a wśród nich zmiany wprowadzane na mocy ustawy zmieniającej ustawę o podatku VAT. Wyższe kary, zmiany w zakresie podmiotów podlegających odpowiedzialności i koniec z karami łącznymi to jedne z ważniejszych zmian, które ustawa zmieniająca wprowadza do Kodeksu karnego skarbowego. Warto przyjrzeć im się dziś dokładnie. czytaj więcej

architecture-1536566_1280

27

pa

Odsprzedaż mediów a limit zwolnienia w podatku od towarów i usług

Dziś czas na problem ukryty w treści art. 113 ustawy o podatku od towarów i usług, który wskazuje, że ustalając limit zwolnienia, należy uwzględnić niektóre czynności zwolnione z podatku na podstawie przepisów szczególnych, w tym m.in. transakcje związane z nieruchomością. Przy czym czynności te wliczone powinny być do limitu, jeżeli nie mają charakteru pomocniczego. czytaj więcej

frog-1672942_1280

6

pa

Kosmetyczka wykonująca usługi podologiczne nie może liczyć na zwolnienie z vat

Zapewne wielu z Was zastanawia się na czym polegają tytułowe usługi. Otóż usługi te polegają na leczeniu stóp. Czy w takiej sytuacji można uznać, że znajdzie zastosowanie zwolnienie określone w art. 43 ust. 1 pkt 19 ustawy o podatku od towarów i usług, a zatem czy mamy do czynienia z usługami w zakresie opieki medycznej, służącymi profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia? czytaj więcej

namioty

8

wrz

Czy namiot jest budowlą?

Nasz dzisiejszy bohater zastanawia się, czy powinien zapłacić podatek od nieruchomości od hali namiotowej. Zdaniem podatnika hala jako tymczasowy obiekt budowlany nie połączony trwale
z gruntem nie została wymieniona w art. 3 pkt 3 ustawy – Prawo budowlane. Jednocześnie nie jest ona traktowana jako budowla w innych przepisach ustawowych uzupełniających czy precyzujących pojęcie budowli w prawi budowlanym. Jednakże czy w tym przypadku podatnik miał rację? czytaj więcej

frog-1079952_1920

26

sie

Miejsce świadczenia usług hotelowych w przypadku faktury od pośrednika

Wyjątkiem od ogólnej zasady wskazującej, że miejscem świadczenia w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika należy uznawać miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę – są usługi związane z nieruchomościami. Otóż miejscem świadczenia w przypadku usług związanych z nieruchomościami jest miejsce położenia tejże nieruchomości. Co jednak w przypadku gdy otrzymujemy fakturę od zagranicznego pośrednika? Czy wówczas zmieni się miejsce świadczenia? Kto rozlicza podatek od towarów i usług? czytaj więcej